Leszek Guderski

Właściciel

+48 67 28 40 625
e-mail: guderski@aga.pila.pl

Łukasz Fifer

Kierownik Spedycji

+48 605 283 701
e-mail: Lukasz.Fifer@aga.pila.pl

Sebastian Turzyński

Spedytor

+48 609 550 213
e-mail: Sebastian.Turzynski@aga.pila.pl

Arkadiusz Puka

Spedycja

+48 605 283 704 lub 67 267 25 13
e-mail: Arkadiusz.Puka@aga.pila.pl

Sylwia Skop

Spedycja

+48 605 064 940
e-mail: Sylwia.Skop@aga.pila.pl

Józefa Socha

Księgowość

+48 67 28 40 560

Sylwia Skop

Kontakt w systemie Trans